About us

Busnes teulu yw Ceffyl a Charn. Gyda chefndir mewn ffermio, marchogaeth a gweithgareddau gwledig rydym yn ymfalchio i ymdrechu i gynnig amrywiaeth gwych sydd o safon uchel, dillad gwledig neu ar gyfer y dre, ategolion a llawer mwy; gyda gwasaneth bendigedig ac yn canolbwyntio ar fanylion. 

Nid gwerthu dillad gwledig, tre ac atelgolion yn unig yr ydym yn ei gynnig-rydym yn byw ac yn anadlu bywyd gwledig, ac yn cymrhud rhan mewn amryw o weithgareddau gwledig. Rydym yn falch o wisgo ein dillad gwledig a defnyddio amryw on atelogion sydd gennym ar werth, rydym yn credu mai dyma yw'r ffordd orau o brofi ein cynnyrch.

Mae'r dillad ac atelgoliongwledig sydd wedi eu gwneud i fewn i'n portffolio ni yn Ceffyl a Charn wedi eu dewis yn ofalus gennym ni am eu hansawdd a'u defnydd, tra yn parhau i fod yn ddefnyddiol a'r steil gorau. Mae llawer o'n cynnyrch ni wedi eu gwneud yn arbennig er mwyn cynnig eang i wahanol fathau o weithgareddau gwledig yn cynnwys, saethu, hela, pysgota, polo a merlota. Neu os yr ydych yn mwynhau cefngwlad fe wnewch ddod o hyd i rhywbeth i'ch defnydd.
Rydym yn edrych am ddillad gwledig o ansawdd arbennig drwy'r amser, ac bydd ein portffolio yn dilyn ac yn ehangu yng nghylch y goreuon.


Rydym yn croesawu eich adborth ar unrhyw eitem yr ydych wedi ei brynnu, ond os oes unrhyw eitem y buasech yn ei hoffi i ni ei werthu, mae croeso i chi adael i ni wybod.

Mae Ceffyl a Charn yn gweithredu fel gwasanaeth ar lein, ond mae croeso hefyd i chi archebu dros y ffon. Rydym yn croesawu y ddau ddull i chi gysylltu gyda ni.

Gallwch ebostio ni ar sales@horseandhoof.eu 
Neu ein ffonio ni ar +44(0)1745870108

Mwynhewch y pethau gorau yn eich bywyd gyda dillad ac atelgolion gwledig Prydeinig ac Rhyngwladol gan Ceffyl a Charn.
"Clasuron yn y cartref yn y Maes neu mewn Tref"Ceffyl a Charn Cyf  is a family run company: With a background in farming, equestrian and country pursuits we pride ourselves on endeavoring to offer a fantastic range of high quality Town and Country Clothing and accessories along with an exceptional level of service and attention to detail.


We are not just Purveyor's of Fine Country Clothing and Field Accessories - we live and breathe the country life and partake in country pursuits,we wear our country clothing and use our products and accessories every day the best way to test products


The fine country clothing and field accessories that make it into the portfolio of Horse and hoof  have been carefully selected by ourselves for their quality and  practicality while remaining both functional and stylish ; Many of our products are bespoke and made to order offering a great versatility whatever country pursuit you partake in be it shooting,hunting ,fishing,polo and equestrian or just enjoying the countryside you will find something to suit.
We are constantly seeking out new quality country clothing and field accessories and our portfolio will continue to expand but only the best pass muster  !

We welcome your feedback on anything you have purchased or indeed if there is an item or product you would like us to stock please let us know.
Horse and Hoof  operates as an online store, however you may prefer to order   by Telephone.
Both methods we welcome and you can contact us  by email at :

Ceffyl a Charn Cyf
by Telephone on  the following number
+44(0)1745870108or email sales@horseandhoof.euessential kit and field accessories for you and your animals at home or in town or in the field


 countryside alliance trade member        the british association for shooting and conservation trade member#sbs offical winner